Alkusammutus­koulutus (AS1)

alkusammutusAlkusammutuskoulutuksen tavoitteena on käytännön harjoitteiden kautta oppia tavallisimpien sammutusvälineiden käyttö.

Miksi alkusammutuskoulutus on tarpeen? Suurin osa kotona sekä työpaikoilla syttyneistä tulipaloista kyettäisiin sammuttamaan kahden ensimmäisen minuutin kuluessa. Mikäli alkusammutuskalusto on kunnossa sekä tulipalon havainnut osaa käyttää alkusammutuskalustoa oikein.

Koulutuksen yhteydessä voimme tehdä myös sammuttimien tarkistuksen. Koulutus voidaan toteuttaa myös yhdistelmäkoulutuksena hätäensiapukoulutuksen kanssa, jolloin kurssilaiset saavat tiiviin ja monipuolisen koulutuspaketin!

Alkusammutuskoulutuksen kurssisisältö:

  • Teoriaa: palamisen perusedellytykset, alkusammutusvälineet ja -menetelmät
  • Alkusammutusharjoitus nestesammuttimilla
  • Sammutuspeitteen käyttö

Alkusammutuskoulutukselle tulisi varata 5m x 5m (esim. kolme parkkiruutua) esteetöntä tilaa. Alkusammutuskoulutuksessa käytetään ympäristöystävällisiä alkusammutusvälineitä, joten se ei vaadi erityisiä toimenpiteitä järjestämispaikan suhteen.