Alkusammutus­koulutus (AS1)

alkusammutusMiksi alkusammutuskoulutus on tarpeen? Suurin osa kotona sekä työpaikoilla syttyneistä tulipaloista kyettäisiin sammuttamaan kahden ensimmäisen minuutin kuluessa. Mikäli alkusammutuskalusto on kunnossa sekä tulipalon havainnut osaa käyttää alkusammutuskalustoa oikein.

Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on käytännön harjoitteiden kautta oppia tavallisimpien sammutusvälineiden käyttö. Jokaisen kurssin sisältö ja harjoitukset suunnitellaan yksilöllisesti tilaajayrityksen toimintaympäristö huomioon ottaen!

Alkusammutuskoulutuksen kurssisisältö:

  • Teoriaa: palamisen perusedellytykset, alkusammutusvälineet ja -menetelmät
  • Alkusammutusharjoitus nestesammuttimilla
  • Sammutuspeitteen käyttö

Alkusammutuskoulutukselle tulisi varata 5m x 5m (esim. kolme parkkiruutua) esteetöntä tilaa. Alkusammutuskoulutuksessa käytetään ympäristöystävällisiä alkusammutusvälineitä, joten se ei vaadi erityisiä toimenpiteitä järjestämispaikan suhteen.

Käytössämme on nestekaasutoiminen FIREBOX-alkusammutus-simulaattori ja harjoituskäyttöön tarkoitettuja nestevesisammuttimia. Sammutuspeitteen käyttöä harjoitellaan sammutusnuken sekä harjoituskattilan kanssa. Kattila voidaan sammuttaa myös kattilan kantta hyväksi käyttäen.

Alkusammutuskoulutus on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n www.spek.fi hyväksymä AS1 koulutus. Kaikki koulutetut rekisteröidään SPEK:n alkusammutusrekisteriin ja koulutuksesta saa alkusammutuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutus voidaan toteuttaa myös yhdessä hätäensiapukoulutuksen kanssa, jolloin kurssilaiset saavat tiiviin ja monipuolisen koulutuspaketin!