Pikapalopostin huolto

Asiantunteva pikapalopostien ja sammuttimien huolto Vantaalla ja koko Uudellamaalla

Rescue Training House on hyväksytty sammutinhuoltoliike. Tilaa huolto ja varmista pikapalopostien toiminta.

Pikapalopostien huolto 

Pikapalopostien säännöllinen huolto on tärkeää paloturvallisuuden kannalta ja niiden toimivuus voi olla ratkaisevaa hätätilanteessa. Pikapaloposti on kytketty kiinteistön vesijohtoverkkoon ja sen etuna on, että sammutusainetta riittää niin kauan kuin kiinteistön vedenjakelu toimii. Pikapaloposti onkin käsisammuttimien ohella kiinteistön tärkein alkusammutusväline.

Käsisammuttimien huolto

Käsisammuttimien tarkastusväli on 1-2 vuotta ja huoltoväli 5 tai 10 vuotta riippuen käsisammuttimen käyttöpaikasta ja mallista.

Pikapalopostien säännöllinen huolto on tärkeää

Pikapalopostiin kuuluvat käsin avattava sulkuventtiili, letku, kela ja suihkuputki. Säännöllinen huolto varmistaa, että pikapalopostit ovat aina valmiita käyttöön hätätilanteessa. Huoltamattomat pikapalopostit voivat olla tehottomia tai kokonaan toimimattomia, mikä viivästyttää sammutustoimia ja voi johtaa suurempiin vahinkoihin ja jopa ihmishenkien menetykseen.

Säännöllinen tarkastus ja huolto paljastavat mahdolliset viat tai puutteet, kuten vuodot, tukkeumat tai mekaaniset viat, jotka voidaan korjata ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia. 

Esimerkiksi venttiilissä oleva vuoto, voi johtaa riittämättömään vedenpaineeseen sammutustilanteessa.

Koska ja kenen pitää tarkastaa ja koeponnistaa pikapalopostit?

Pelastuslain mukaan kiinteistön omistaja, haltija tai toimenharjoittaja on vastuussa paloturvallisuuslaitteiden, kuten pikapalopostien, kunnossapidosta. Standardi SFS-EN 671-3 ohjeistaa tarkemmin pikapalopostien huoltamisesta.

Tämän standardin mukaan pikapalopostit tulisi tarkastaa vähintään kerran vuodessa ja koeponnistaa viiden vuoden välein ammattitaitoisen henkilön tai yrityksen toimesta. Tarkastuksessa varmistetaan laitteiston fyysinen kunto sekä toimivuus paineen alla. Vieressä esimerkki vuotavasta palopostista.


Pikapalopostien huoltotoimenpiteisiin kuuluu useita eri vaiheita:

  • Visuaalinen tarkastus, jossa tutkitaan pikapalopostin ulkoinen kunto, kiinnitykset ja mahdolliset vauriot
  • Toiminnallinen testaus. Pikapalopostin toiminta testataan paineen alla varmistaen, että vesi virtaa esteettömästi ja riittävällä paineella
  • Osien tarkastus. Tarkistetaan letkut, liittimet, venttiilit ja muut osat mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta
  • Koeponnistus, jossa suoritetaan painetestaus varmistaakseen, että järjestelmä kestää käyttöpaineen ilman vuotoja
  • Huoltokirjan päivitys. Suoritetut toimenpiteet ja havainnot kirjataan ylös huoltokirjaan.

Pyydä tarjous pikapalopostien ja sammuttimien tarkastamisesta ja huollosta

Sammutinhuolto