Ensiavun jatkokurssi (EA-2)

Ensiavun jatkokurssiEnsiavun jatkokurssi laajentaa EA1-kurssilla opittuja tietoja ja taitoja.

Ensiavun jatkokurssilla käydään läpi haasteellisempia erityistilanteita, tilaajayrityksen toiveiden mukaan. Kurssille osallistuvilta vaaditaan voimassa oleva EA1-todistus. Jokaisen kurssin sisältö ja harjoitukset suunnitellaan yksilöllisesti tilaajayrityksen toimintaympäristö huomioon ottaen!

 

Kurssin kesto

EA2­-kurssin laajuus on 16 x 45 min ja se voidaan järjestää kahtena kokopäivänä (8h/päivä) tai neljänä puolen päivän koulutuksena (4h/päivä). Jälkimmäisenä mainitulla tavalla järjestettynä EA2-kurssi mahtuu hyvin aamu­- tai iltapäivään.

Ensiavun jatkokurssi sisältö:

 • Hätäilmoitus 112
 • Toiminta liikenneonnettomuustilanteessa
 • Hätätilanteen tunnistaminen ja ensiapu (sairaskohtaukset, tajuttomuus, vierasesine hengitysteissä)
 • Elvytys maallikkodefibrilaattoria (AED) apua käyttäen
 • Suuret verenvuodot ja sokki
 • Haavat, ruhjeet, murtumat/nivelvammat
 • Palo- ja sähkötapaturmat
 • Kaularanka-/ päävammat
 • Myrkytykset
 • Lämpö-/ kylmävammat
 • Ensihoitojärjestelmän toiminta
 • Loukkaantuneen tilan seuranta (suojaaminen, siirtäminen)
 • Tapaturmien ehkäisy
 • Käytännön harjoitteita

 

Kurssitodistus

EA1­-kurssista saa SPR:n EA1-­kortin, joka on voimassa kolme vuotta. EA1-­kortin voi kerrata hätäensiapukurssilla (4…8h) kortin voimassaolon aikana, jolloin EA1­-kortin saa voimaan taas kolmeksi vuodeksi.

Ryhmäkoko

EA1-kurssille mahtuu 3-15 hlöä. Suositeltava ryhmäkoko on 6-12 hlöä.

Koulutus voidaan järjestää myös kuljettajan ammattipätevyyden jatkokouluspäivänä

Tiesitkö! Ensiapuvalmiuden järjestämisestä ja ylläpidosta voi saada KELA-korvausta.

Katso lisätietoa KELA-korvattavuudesta.