Tulityökoulutus

Tulityökoulutus

Tulityökoulutuksessa opit ennaltaehkäisemään tulityöhön liittyviä vaaratilanteita. Opit myös keskeisen ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä eri osapuolten vastuualueet. Opit myös ymmärtämään ennakkosuunnitteluvaiheita sekä tulityöluvan merkitystä työnteossa. koulutuksessa painotetaan entistä enemmän ennaltaehkäisyyn ja riskien tunnistamiseen. Näin ollen turvallisuus tulitöissä lisääntyy.

Tulityökoulutuksen yhteydessä voimme päivittää, sekä tarkistaa alkusammutuskalustonne vaivattomasti. Voitte tiedustella sammutinhuoltoa ja lisäkalustoa jo ennen koulutusta, jolloin kaluston käyttöönopastus voidaan sisällyttää tulityökurssiin. Koulutus on mahdollista toteuttaa yhdistelmä koulutuksena, eli teoria osuudet käydään verkkokoulutuksena ja sammutusharjoitus toteutetaan erikseen sovitussa ajankohdassa.

Tulityökortti on monelle ammattilaiselle pakollinen koulutus. Se on voimassa viisi vuotta, kaikissa Pohjoismaissa. Myös tulityöluvan kirjoittajalla tulee olla voimassa oleva tulityökortti!!

Tarjoamme myös palo- ja tulityövatiointia.

Tulityökoulutus lisää turvallisuutta

  • Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:
  • Tulityöt turvallisesti
  • Vastuut sekä velvollisuudet
  • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
  • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus, turvallisuus
  • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • Alkusammutusharjoitus

Mitä on tulityö?

Tulityöksi lasketaan lainvoimaisesti määritelty erityistä vaaraa aiheuttava työ, kuten esimerkiksi kipinöintiä aiheuttavat työt (mm. kaasuhitsaus, ja polttoleikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta). Myös avotulta tuottavan työvälineen käyttäminen lasketaan tulitöiksi.

Pyydä tarjous ryhmäkoulutukselle