Hätäensiapu 8h

HätäensiapukurssiHätäensiapukurssi antaa hyvät perustiedot ja –taidot ensiavusta niin onnettomuuksissa kuin sairaskohtauksen koittaessa. Hätäensiapukurssin sisältöä sekä harjoituksia voidaan suunnitella yksilöllisesti tilaajayrityksen tai yhteisön toimintaympäristö huomioon ottaen!

Koulutuksen suorittaneet saavat SPR:n kurssitodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta kaikissa Euroopan maissa. Tämän koulutuksen käymällä voi jatkaa voimassaolevan EA-1/EA-2-kortin voimassaoloa kolmella vuodella eteenpäin. Kurssin pituus on 8 oppituntia.

Hätäensiapukurssi

  • Hätäilmoitus 112
  • Hätätilanteen tunnistaminen (tajuttomuus, elottomuus, sairaskohtaus)
  • Hätäensiavun perusteet
  • Peruselvytys maallikkodefibrilaattoria (AED) apua käyttäen
  • Verenvuoto, sokki, vierasesineet hengitysteissä
  • Toiminta liikenneonnettomuudessa
  • Palovammat ja haavat
  • Tavallisimmat sairaskohtaukset
  • Käytännön harjoitteita

Koulutus voidaan järjestää myös kuljettajan ammattipätevyyden jatkokouluspäivänä

Tiesitkö! Ensiapuvalmiuden järjestämisestä ja ylläpidosta voi saada KELA-korvausta.
Katso lisätietoa KELA-korvattavuudesta.