Poistumisharjoitus

Poistumisharjoitus on osana pelastuslain (379/2011 14§) tarkoittamaa omatoimista varautumista toteutettava harjoitus. Harjoituksessa harjoitellaan rakennuksesta turvallista poistumista tulipalon kaltaisessa tilanteessa. Myös kiinteistön hätäpoistumisratkaisut tulevat testatuksi käytännössä, henkilöstö oppii tiedostamaan työpaikkansa turvallisuusriskejä ja suojeluorganisaation valmiudet tilannejohtamiseen paranevat.

Poistumisharjoitus toteutetaan tehdyn suunnitelman perusteella. Mukana on harjoituksen johtaja sekä tarvittava määrä tarkkailijoita. Poistumisharjoituksesta annetaan palaute osallistujille ja tehdään raportti toiminnan kehittämiseksi