Työturvallisuuskoulutus

Työympäristön vaarat, työsuojelu- ja turvallisuusasiat haltuun

Työturvallisuus on asia, jonka laiminlyönti voi tulla kalliiksi monellakin tapaa. Kiire ja tietämättömyys ovat usein syitä sille, miksi turvallisuudesta luistetaan. Oikeanlainen turvallisuuskoulutus parantaa työturvallisuuteen liittyvää tietämystä, asennetta ja hyvinvointia sekä sitä kautta työn sujuvuutta. Työturvallisuuskorttikoulutus on suunniteltu parantamaan työpaikkojen työturvallisuutta.

Kun työyhteisö voi hyvin, vaikuttaa se myös tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen. Ehkäisemällä ja ennakoimalla mahdollisia vaara- ja kuormitustilanteita vaikutetaan kokonaisvaltaisesti työyhteisön toimivuuteen. Jokapäiväiset, pienetkin asiat ovat tässä viitekehyksessä tärkeitä!

Koulutuksen järjestäminen onnistuu lyhyelläkin varoajalla ja myös verkkokoulutuksena. kysy lisää!

Koulutus voidaan järjestää myös kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivänä.

Työturvallisuuskoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta

Työturvallisuuskorttikoulutus tähtää muun muassa seuraaviin asioihin:

  • Antaa perustiedot työsuojelusta
  • Motivoi parantamaan oman ja koko henkilöstön työturvallisuusasioiden osaamista
  • Pyrkii vähentämään työpaikan työtapaturmia ja vaaratilanteita sekä kuormitusta
  • Tukee työnopastusta yhteisillä työpaikoilla

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta

Työturvallisuuskoulutus on yhden päivän mittainen. Koulutukseen voidaan räätälöidä teille tärkeitä asioita. Koulutuksen voi suorittaa kokonaisuudessa verkkokoulutuksena.

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.

Jos työturvallisuuskorttikoulutus herättää kysymyksiä, vastaamme mielellämme! Rescue Training House Oy järjestää monipuolisesti myös muita koulutuksia. Koulutuksissamme on mahdollista hankkia lisäksi asianmukaisia ensiapu- ja alkusammutusvälineitä – tuotteisiimme voit tutustua täällä.

Koulutus voidaan järjestää myös kuljettajan ammattipätevyyden jatkokouluspäivänä