Meiltä yksilöllinen työturvallisuuskoulutus

Työympäristön vaarat, työsuojelu- ja turvallisuusasiat haltuun

Työturvallisuus on asia, jonka laiminlyönti voi tulla kalliiksi monellakin tapaa. Kiire ja tietämättömyys ovat usein syitä sille, miksi turvallisuudesta luistetaan. Oikeanlainen työturvallisuuskorttikoulutus parantaa työturvallisuuteen liittyvää tietämystä, asennetta ja hyvinvointia sekä sitä kautta työn sujuvuutta. Jokapäiväiset, pienetkin asiat ovat tässä viitekehyksessä tärkeitä!

Järjestämme työturvakorttikoulutuksia yrityksille tai yhteistöille räätälöidysti

Lähdemme mielellämme kartoittamaan työpaikkanne mahdollisia riskejä ja suunnittelemaan koulutuksen painottuen yksilöllisesti yhteisönne tarpeisiin. Koulutuksen järjestäminen onnistuu lyhyelläkin varoajalla – kysy lisää!

Koulutus voidaan järjestää myös kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivänä.

Työturvallisuuskoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta

Työturvallisuuskorttikoulutus tähtää muun muassa seuraaviin asioihin:

  • Antaa perustiedot työsuojelusta
  • Motivoi parantamaan oman ja koko henkilöstön työturvallisuusasioiden osaamista
  • Pyrkii vähentämään työpaikan työtapaturmia ja vaaratilanteita sekä kuormitusta
  • Tukee työnopastusta yhteisillä työpaikoilla

Koulutus edistää myös työn tuloksellisuutta

Työturvallisuuskortti-kurssit auttavat parantamaan työhyvinvointia. Kun työyhteisö voi hyvin, vaikuttaa se myös tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen. Ehkäisemällä ja ennakoimalla mahdollisia vaara- ja kuormitustilanteita vaikutetaan kokonaisvaltaisesti työyhteisön toimivuuteen.

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta

Työturvallisuuskoulutus on yhden päivän mittainen. Koulutukseen voidaan räätälöidä teille tärkeitä asioita, esimerkkinä korkeanpaikan työskentelyn turvallisuus.

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti. Jotkut yritykset vaativat työntekijöiltään tai alihankkijoiltaan työturvallisuuskorttia, mutta muutoin sen suorittaminen on vapaaehtoista.

Kun työturvallisuuskortti on suoritettu ja sen voimassaoloaikaa halutaan jatkaa, tulee osallistua täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen kortti on jälleen voimassa viisi vuotta. Täydennyskoulutus on suoritettava vielä edellisen kortin voimassaoloaikana. Kysy meiltä mahdollisia täydennyskoulutuksia – ota yhteyttä!

Jos työturvallisuuskorttikoulutus herättää kysymyksiä, vastaamme mielellämme! Rescue Training House järjestää monipuolisesti myös muita koulutuksia. Koulutuksissamme on mahdollista hankkia lisäksi asianmukaisia ensiapu- ja alkusammutusvälineitä – tuotteisiimme voit tutustua täällä.

Koulutus voidaan järjestää myös kuljettajan ammattipätevyyden jatkokouluspäivänä

Koulutukset

Työturvallisuuskorttikoulutus 95,00€+alv. Koulutuksen kesto 8-16. Koulutus sisältää kahvit-, lounaan sekä kortin. Koulutuksesta on mahdollisuus saada kuljettajan ammattipätevyysmerkintä.

Ilmoittaudu mukaan!

Työturvallisuuskorttikoulutus