Palo- ja tulityövartiointi

Tulityövartija valvoo, ettei tulityön aikana eikä sen jälkeen aiheudu syttymisvaaraa, sekä työskentelyalue on asianmukaisesti suojattu. Useissa paikoissa tulityövartijalle suositellaan voimassa olevaa tulityökorttia. Tulityövartija vaaditaan työskentelypaikalle silloin, jos tulityötä tehdään muualla kuin varsinaisella tulityöpaikalla.

Palovartiointi tarvitaan kohteeseen, jos harjoitettavan toiminnan esim. teatteriesitys jossa käytetään avoliekkiä tai pyrotekniikkaa. Myös rakennusluvan vuoksi  pakolliseksi määrätty automaattinen sammutuslaitteisto ja/tai –paloilmoitin joudutaan  kytkemään  pois esim. remontin tai rikkoutumisen vuoksi.
Kaikki tulityö- ja palovartijamme ovat kokeneita ammattipalomiehiä, heillä on vuosien työkokemus pelastuslaitoksissa. Olemme kouluttaneet kaikille niin työturvallisuus- kuin tulityökortti koulutuksen. Meillä on käytössä asianmukaiset sammutusvälineet, sekä tarvittaessa myös tuomme ne paikalle.

Rescue Training House järjestää laadukasta palo- sekä tulityövatiointia.