Tieliikenteen ammatti­pätevyys­koulutukset

Järjestämme jatkokoulutuksia.

Pelastussuunnitelma

Suomen lainsäädäntö velvoittaa laatimaan pelastussuunnitelman kolme ja sitä useampia huoneistoja käsittäviin taloyhtiöihin. Pelastuslaki myös velvoittaa kiinteistön haltijalta ja omistajalta myös useita toimenpiteitä turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Pelastuslaissa velvoitetaan rakennuksen omistajaa ja haltijaa huolehtimaan siitä, että kohteessa pyritään ehkäisemään vaaratilanteita ja varaudutaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin omatoimisesti kohteessa kyetään.

Pelastussuunnitelma

Tapahtuman järjestäjällä sekä rakennuksen omistajalla tai haltijalla on yleinen velvollisuus varautua vaaratilanteisiin.

Esimerkkejä kohteista, joihin suunnitelma tulee lain mukaan laatia:

  • Taloyhtiöt joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa
  • suuren riskin yleisötilaisuudet ja muut tapahtumat
  • teollisuuden rakennukset
  • maatilat ja maatalousrakennukset
  • päiväkodit, koulut ja oppilaitokset
  • sairaalat ja muut terveydenhuollon rakennukset
  • yli 100 metriä pitkät yleiset tunnelit
  • kauppakeskuksiin ja myymälöihin jotka ylittävät 400 m².

Tarkemman listan löydät valtioneuvoston asetuksesta pelastustoimesta (407 / 2011).

Tulityökortti

Tulityökoulututuksen tavoitteena on mm. oppia ennalta- ehkäisemään tulityötapaturmia