Kelakorvaus ensiapukoulutuksesta

Hyödynnä kelakorvaus ensiapukoulutuksesta

Kelakorvaus ensiapukoulutuksesta on enimmillään 60 %.

Työturvallisuuslain perusteella työnantajalla on velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset korvaa Kela työnantajalle/yrittäjälle. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset sekä ensiapuvälineet.

  • Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä
  • Todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan (koulutukset/ ensiapuvälineet)
  • Ensiapukouluttajalla tulee olla ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK)
  • Korvaus on enimmillään 60 %, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELAN tekemän päätöksen mukaan.
  • Työnantajat hakevat korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä
  • Yrittäjät hakevat korvauksen 6 kk:n kuluessa laskun maksusta

Rescue Training House Oy:n kouluttajat ovat ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutuksen (ETK) käyneitä kouluttajia. Ensiapukurssimme täyttävät kelan vaatimukset.

Lisää tietoa korvausten hakemiseen voit kysyä omalta työterveyshoitajalta tai kelalta.

Katso lisätietoa KELA-korvattavuudesta.