Korkeanpaikan työskentely

Korkeanpaikan työskentely -koulutus räätälöidysti

Korkeanpaikan työskentely -koulutus on tarkoitettu lisäämään tietoja ja taitoja putoamisvaarallisilla paikoilla toimiville henkilöille ja esimiehille. Tällaisia tyypillisiä tehtäviä ovat mm. kattotyöntekijä, siltatyöntekijä, nuohooja, sähkö-, tuulivoima- ja radiomastojen rakentajat ja huoltajat, telinerakentajat, teräsrakenteiden asentajat, maalarit, rakennusasentajat ja -työnjohtajat.

Korkeanpaikan työskentely -koulutuksessa käytetään korkeanpaikan työskentelyn säädösten mukaisia ja työhön soveltuvia välineitä kuten köysiä ja valjaita. Koulutukseen kuuluu turvavaljaiden kanssa tehtävät käytännönharjoitukset. Koulutukset voidaan räätälöidä juuri teidän yritykselle.

Kouluttajat ovat korkeanpaikan työskentelyn sekä köysipelastamisen ammattilaisia. Ammattikuljettajille on myös järjestetty oma kuljettajan putoamissuojain koulutus.