Tulityökortti

Tulityökoulututuksen tavoitteena on mm. oppia ennalta- ehkäisemään tulityötapaturmia